ORDFÖRANDE HAR ORDET - OKTOBER 2020

Med detta brev försöker jag återuppta en ambition jag hade i början av min mandatperiod, nämligen att försöka hålla medlemmarna uppdaterade på vad som händer och sker i Gnesta Ridklubb. Sociala media i all ära, men det blir ju mer punktvis om specifika händelser.
Om man ser bakåt några år så har vi ju haft flera tävlingar som varit väldigt lyckade. Det, tillsammans med generösa sponsorer, har gjort att vi har haft en god ekonomi. Årets inställda tävlingar innebar ju naturligtvis ett avbräck i förväntade inkomster, men vi fick en viss kompensation för inkomstbortfallet genom det statliga stöd som betalades ut till drabbade klubbar. Detta i sin tur har medfört att vi har kunnat vara generösa mot våra medlemmar. Vi har t ex bjudit på ett par clinics, bekostat lag i allsvenskan samt haft lagbidrag till träning, vi har bekostat licenserna för de domare som är medlemmar mm. Vi har också organiserat träningar för klubbmedlemmar i dressyr, tömkörning och Working Equitation samt ”hängt på” på hopp och dressyrträningar. En stark ambition med detta har varit att stärka klubbkänslan, gemenskapen, i Gnesta Ridklubb. En klubb ÄR ju sina medlemmar! Men, som vi alla vet, är ju ridning ofta en individuell sport. Dvs man kommer, rider sitt pass och åker sedan hem igen. Så nu under hösten försökte styrelsen med ett nytt upplägg. I stället för de träningar som erbjöds under åren (som finns kvar till viss del) har vi ordnat med serietävlingar i dressyr och hoppning. Det upplägget har varit lyckat i och med att deltagarna oftare stannade kvar och umgicks med sina klubbkamrater. Hoppyren ordnas även i år, då den varit mycket uppskattad och också gör att deltagarna stannar kvar och träffar klubbkompisar och kanske lär känna några nya.
Några i styrelsen hade en träff med vår idrottskonsulent där vi diskuterade möjliga sätt att få en klubbgemenskap. En sak som till viss del försvårar detta är ju avsaknaden av en fysisk träffpunkt. Alla är utspridda på olika stall o dy och träffas sällan i vardagen. Så nu ska vi hyra Sportstugan på Hagstumosse 1 gång per månad i förhoppningen att många klubbmedlemmar vill komma på en avsutten fikaträff där.  Den kommer också att kombineras med styrelsemötena för att möjliggöra möten mellan styrelsemedlemmar och klubbmedlemmar. En informellt forum för utbyte av idéer och önskemål (helst inte klagomål ). Om detta faller väl ut kan man ju även tänka sig annan avsutten verksamhet, som kurser och föreläsningar vid dessa tillfällen.
Detta är planerna för den närmaste framtiden. Vi hoppas ju alla att kommande år inte kommer att bli så begränsat av Corona pandemin som detta år varit, utan att vi kan gå tillbaka till det ”gamla” normala och åter ha aktiviteter och tävlingar på de anläggningar vi tidigare varit, och det på ett säkert sätt utan alltför begränsande restriktioner.