Matilda Illerfeldt och Bento D ?
Matilda Illerfeldt och Bento D ?
Ebba Ode´n och Extrem
Ebba Ode´n och Extrem
Anna Åsengård - Hotshot
Anna Åsengård - Hotshot

VINSTER  Häst
* 3.2  Kristin Elvelind - Briman  Reg MSV B:5  65,745 %
* 24.3 Anette Holm - Rosseau Nat FEI St George 65,44
* 13.4 Anna Åsengård - Chablissienne KS LB:2  76,50%
* 14.4 Christian Brolin - Harvard RAA   Reg MSV B:2  72,16%
* 19.4 Anna Åsengård - Hotshot Reg MSV B:4 65,75 %
* 21.4 Emelie Brolin - Floris van Wyshome Reg MSV C:2  74,30%
* 21.4  Anna Åsengård - Chablissienne SB (SWB) 69,66 %
* 22.4 Emelie Brolin - Floris van Wyshome Reg MSV C:2  70,93%
* 27.4 Sofia Henriksson - Zinfandel KS Reg LA:3  69,85%
* 28.4 Kristin Elvelind - Cadish Reg MSV A:1 65,47%
* 28.4 Eva Grimstedt - Irona S  Reg MSV B:4  66,87%
*  4.5  Irina Karlsson Jörgensen - Smiley (F2) (SWB) Reg LA:3 67,43 
*  4.5 Mia GranQvist Stigvert - Pinot Rouge Reg MSV C:2 71,16
*  4.5 Maggan MagnussonOsmund - Cantaluppi Reg MSV B:2 67,167 %
*  4.5 Nina Hoffman Kuppers - Balmain Inledande 6-års 84,60 %
*  4.5 Christian Brolin - Harvard RAA (SWB) Inledande 7års 72,925%
*  5.5 Nina Hoffman Kuppers - Balmain Inledande 6-års 83,40 %
*  5.5 Anna Åsengård - Traumgluck Inledande 5- års 76,00 %
* 11.5 Christian Brolin - Harvard RAA (SWB) Inledande 7-års  66,33 %
* 12.5 Helene Zetterwall - Aberlour Amber Nat MSV Körning 
* 18.5 Christian Brolin - Harvard RAA (SWB) Inledande 7-års  71,79 %
* 18.5 Emelie Brolin - Ramble On (SWB)  Inl 5-års  75,00%
* 26.5 Maggan MagnussonOsmund - Cantaluppi MSV B:2 66,08 %
* 30.5 Ida Rannestig - Beaujolais MSV B:5  68,51 % 
*   2.6 Anna Åsengård - Hotshot  MSV B:5  69,25 %
* 15.6 Anna Åsengård - Traumgluck  LA:3   68,14 %
* 14.6 Nina Hoffman Kuppers - Cinderella  MSV C:1  69,76 %
* 14.6 Emelie Brolin -  Springborgs Awesome  Inl-5års  79,2 %
* 15.6 Nina Hoffman Kuppers - Cinderella  MSV C:1 70,83 %
* 23.6 Izabella Buic - Ängvaktarns Beckham  FEI MästProg 60,76 %
* 29.6 Nina Hoffman Kuppers - Cinderella MSV B:5  66,59 %
*   5.7  Nina Hoffman Kuppers - Shoreena Intermediaire 1  69,11 %
*  7.7   Matilda Illerfelt  - Bento D  FEI Prix St George 68,77 %
* 21.7 Emelie Brolin - Miss Copper  Intermediaire 1 Kur  68,50 %
* 25.7 Helena Gustafsson - Rolls Royce  FEI Prix St George  70,29 %
* 27.7 Matilda Illerfelt - Bento D  MSV A:1  68,12 %
* 28.7 Emelie Brolin - Miss Copper  Intermediaire 1 Kur 69,04 %
* 28.7 Matilda Illerfelt - Bento D  FEI Prix St George  68,18 %
*   7.9  Maggan Magnusson Osmund - Selfie  LB:3  70,484 %
*   7.9  Anna Åsengård - Chablisienne SB (SWB)  LB:3 70,161 %
*   8.9  Klara Lisjö - D Ávanti  MSV B:2  71,486 %
*   8.9  Maggan MagnussonOsmund - Selfie  LA:3  73,00 %
* 28.9 Annika Iwanovski - Alpin Star (SWB) LB:2  62,50 %
* 28.9 Anna Åsengård - Traumgluck LA:3 70,714 %
* 28.9 Helena Gustafsson - Rolls Royce  MSV B:5 66,915 %
*  5.10 Annika Iwanowski - Alpin Star LC:1  66,667 %

VINSTER PONNY
* 23.3  Ebba Ode´n - Extrem Nat FEI Lagprogram Ponny 67,66%  
* 13.4  Amanda Åkerberg -  Flying in the Sky  Nat  FEI Inl ponny 62,63%
* 6.10 Amanda Åkerberg - Flying in the Sky  LAP:1 64,079 %
* 19.10 Amanda Åkerberg - Flying in the Sky LAP:1 65,132 %

PROCENTJAKT 2019
1. Anna Åsengård 76,50 %
2. Emelie Brolin 74,30%
3. Christian Brolin 72,16 %

GARKS Licensierade tävlingsryttare 2019.

Alva Bjärketorp LicNr 89085
Amanda Åkerberg 
Anja Sihle´n LicNr 86820
Anna Teiling Gårdlund LicNr 27173
Anna Åsengård LicNr 62692
AnnaKarin Malm LicNr 68431
Anngelica Eriksson LicNr 10167 
Anette Holm LicNr 5208 - bild
Christian Brolin LicNr 608
Ebba Ode´n LicNr 82171
Elsa Adolfsson LicNr 95398
Emma Sahle´n LicNr 87009
Emelie Brolin LicNr 644
Esbjörn Robertsson LicNr 69767
Evelina Orebrandt LicNr 86718
Eva Grimstedt LicNr 64058
Frida Forsfält LicNr 13378
Frida Mattsson LicNr 67195
Helene Zetterwall LicNr 74250
Irina Karlsoon Jörgensen LicNr 1205
Izabella Buic LicNr 65316
Jenny Svensson LivNr 98028
Josefin Jankes LicNr 97944
Lulia Nordin LicNr 95717
Kajsa Forss LicNr 96431
Klara Bäckström LicNr 
Kristin Elvelind LicNr 65343
Lena Wansölin LicNr 10386
Margareta MagnussonOsmund LicNr 20472
Matilda Illerfelt LicNr 75243
Matilda Theore´n LicNr 39208
Matilda Walle´n LicNr 98260
Mia Granqvist Stigvert LicNr 1514
Nova Gauffin LicNr 75220
Moa Heidenfors LicNr 98256
Per Duvefelt LicNr 9907
Robin Forsfält LicNr 38761
Sofia Henriksen LicNr 27895
Therese Klangestam LicNr 22144
Tony Tellne´ LicNr 27378

 

 

PLACERINGAR  Häst

* TVÅA 2.4  Anna Åsengård - Traumgluck FEI Inledande 5-åringar 73,600 %
* TVÅA 13.4 Matilda Illerfeldt -   Bento D  Reg MSV A:1  68,16%
* TVÅA 13.4 Irina Karlsson Jörgensen - Smiley (F2) (SWB) LB:2 70,66 %
* TVÅA 21.4 Anna Åsengård - Chablissienne SB  Reg MSV B:2 69,66 %
* TVÅA 27.4 Anna Åsengård - Hotshot Reg MSV B:2  65,94%
* TVÅA 21.4 Anette Holm - Rosseau  Reg FEI Prix St George  66,12%
* TVÅA 28.4 Mia GranqvistStigvert -   Reg MSV C:1  67,97 %
* TVÅA  4.5 Anette Holm - Rosseau Nat Intermediaire 1  65,098%  
* TVÅA  5.5 Anna Åsengård - Hotshot Reg MSV B:5 67,34 %
* TVÅA 12.5 Anna Åsengård - Hotshot Reg MSV B:5  62,55 %
* TVÅA 12.5 Anna Åsengård - Chablissienne SB (SWB) Inled-5års 65,60%
* TVÅA 25.5 Anna Åsengård - Chablissienne SB (SWB) LB:3 70,48 %
* TVÅA 26.5 Emelie Brolin - Ramble On (SWB) Finalpr-5års  76,6 %
* TVÅA 26.5 Sofia Holmsell - Fendonja  FEI Lag MSV B (J)  63,08 %
* TVÅA 31.5 Anna Åsengård - Hotshot  MSV B:4  69,00 %
* TVÅA 15.6 Emelie Brolin - Springbourne Awesome Finalpr-5års  77,00 %
* TVÅA 15.6 Emelie Brolin - Miss Copper  Intermediaire 1  68,43 %
* TVÅA 15.6  Anna Åsengård - Hotshot  MSV B:2  64,32 %
* TVÅA 15.6 Mia Granqvist Stigvert - Pinot Rouge  MSV B:5 67,76 %
* TVÅA 28.6 Nina HoffmanKuppers - Cinderella  MSV B:5 68,29 %
* TVÅA 30.6  Anna Åsengård - Chablissienne SB (SWB)  LB:2  69,33 %
* TVÅA 20.7 Emelie Brolin - Miss Copper  Intermediaire 1  66,42 %
* TVÅA 28.7 Emelie Brolin - Miss Copper  Intermediaire 1  66,56 %
* TVÅA  7.9  Irina Karlsson Jörgensen - Smiley (F2) (SWB)  MSV C:1 66,190 %
* TVÅA  7.9  Klara Lisjö - D´Avanti  MSV B:2  70,676 % 
* TVÅA  7.9 Jenny Svensson - Constantia SB  LB:3  70,00 %
* TVÅA  8.9  Anette Holm - Rosseau FEI Prix St George 65,637 %
* TVÅA  8.9  Johanna Theore´n - Ferragamo de Laube MSV B:2 65,541 %
* TVÅA  8.9  Jenny Svensson - Constantia SB  LA:3  71,429 %
* TVÅA 28.9 Jenny Svensson - Constantia SB  LA:3  64,571 %
* TVÅA 28.9 Anna Åsengård - Hotshot MSV B:2  67,027 %
* TVÅA  5.10 Amanda Åkerberg - Flying in the Sky LA:1  67,778 %
* TREA  10.2  Anette Holm - Rosseau Reg MSV A:1   64,231 %
* TREA 14.4 Tony Tellne´ - Edvin Reg MSV B:5  67,44%
* TREA 21.4 Anna Åsengård - Hotshot Reg MSV B:5 66,59%
* TREA 14.4 Maggan MagnussonOsmund - Cantaluppi Reg MSV B:2 68,64 % 
* TREA 25.5 Irina Karlsson Jörgensen - Smiley (F2) (SWB) LB:3 70,48 %
* TREA 26.5 Klara Bäckström - Fidel Castro MSV B:5 65,40%
* TREA 26.5 Kristin Elvelind - Cadish FEI Prix St George 64,51 %
* TREA 16.6  Mia Granqvist Stigvert - Pinot Rouge MSV B:5 67,55 %
* TREA 29.6 Sofia Holmsell - Fendonja MSV B:2 65,27 %
* TREA  4.7 Helena Gustafsson - Rolls Royce MSV A:1  66,66 %
* TREA 24.7 Sofia Holmsell - Fendonja  MSV B:2  66,75 %
* TREA   8.9  Eva Grimstedt - Irona (F5) (SWB)  MSV B:2  64,595 %
* TREA   8.9  Anna Åsengård - Traumgluck  LA:3  70,857 %
* TREA 28.9 Irina Karlsson Jörgensen - Smiley (F2) (SWB)  LA:3  64,429 %
* TREA 28.9 Anna Åsengård - Hotshot MSV B:5 66,064 %
* TREA  5.10 Anna-Karin Malm - Mentos  LB:1  64,821 %
* TREA  5.10 Anders Neander - Forgiven 2  LC:1  61,852 %
* FYRA 21.4  Kristin Elvelind - Cadish  Reg MSV A:1  65,38 % 
* FYRA 28.4  Per Duvefelt - Garnier Nat Intermediaire II  65,44%
* FYRA  1.5 Anngelica Eriksson - Prinzess of Easter (SWB) Reg LA:3 64,00%
* FYRA 1.6 Maggan MagnussonOsmund - Cantaluppi MSV B:4 61,87 %
* FYRA 29.6 Matilda Illerfelt - Bento D  FEI Prix St George  64,95 %
* FYRA  6.7  Matilda Illerfelt -Bento D  FEI Prix St George  66,47 %
* FYRA  5.10 Josefine Jankes - Ambelour Amber LB:1 64,643 %
* FEMMA 3.4 Tony Tellne´- Edvin Reg MSV C:1  65,00 %
* FEMMA 21.4 Irina Karlsson Jörgensen - Smiley (F2) (SWB) LB:2 67,83 %
* FEMMA  21.4  Evelina Orebrandt - Di Caprio  Reg MSV C:2  64,41 %
* FEMMA 4.5  Matilda Illerfelt - Bento D  FEI St George  68,43 %
* FEMMA  1.6  Anna Åsengård - Hotshot  MSV B:2  67,43 %
* FEMMA 15.6 Helena Gustafsson - Rolls Royce  MSV A:1  65,81 %
* FEMMA 5.7 Nina HoffmanKuppers - Balmain MSV B:2 67,43 % 
* ÅTTA  26.7  Matilda Illerfelt - Bento D  FEI Prix st George 67,05 %

PLACERINGAR PONNY
* TVÅA  17.3  Therese Klangestam - Capten Morgan E  Lok LB:1  65,179 % 
* TREA  10.2  Ebba Ode´n - Extrem
Nat FEI Mästerskapsprogram  Ponny 66,75 % 
* TREA 22.9  Amanda Åkerberg - Flying in the Sky  LA:1  67,778%
* FYRA  31.8 Amanda Åkerberg - Flying in the Sky  LA:1  65,972 %
* FYRA 20.4  Ebba Ode´n - Extrem  Nat FEI Lagprogr Ponny 68,476%
* FEMMA 6.4  Ebba Ode´n - Extrem Nat FEI Lagprogr Ponny  68,00%
* FEMMA 17.5 Ebba Ode´n - Extrem FEI Lagpr Ponny 69,81 %  i DANMARK 
* FEMMA 22.4  Alva Bjärketorp - Säbys Dexter Lok LC:1  64,44%
* SEXA 7.4  Ebba Ode´n - Extrem  Nat FEI Mästprogr Ponny 66,441%
* NIA  19.7  Ebba Ode´n - Extrem FEI Mästersk Ponny 68,6 %
* TIA  18.7  Ebba Ode´n - Extrem  FEI Lagprog Ponny 67,47 %

Bilder på GARK´s ekipage 2019