På både BROLÖTEN och VISBOHAMMAR
                      kommer vi under 2018 ordna GARKs tävlingar.

                                                  STORT TACK
         till Fam Brolin och Fam Nina Hoffman-Kuppers
                                    som upplåter sina fina anläggningar till oss :)
           Du hittar mer om Fam Brolins Brolöten på www.broloten.se och mer om
           Fam Hoffman-Kuppers Visbohammar på  www.nina-hofmann.com  

18 05 26 - 27  Regional Häst Dressyr   ( Brolöten ) 
18 06 09 - 10  Lokal + Regional Ponny och Häst Dressyr ( Visbohammar)
18 09 08 - 09  Regional + Nationell Häst Dressyr ( Visbohammar )